Aдети за Празници


Во текот на годината во Тетовчани на свој специфичен начин ги слават Верските Празници. Подолу следуваат описи на адетите за сите значајни верски празнувања, по хронолошки редослед во текот на целата година, по месеци:

Јануари

 


 

Февруари

 

  • Св.Трипун   (14. февруари)  -  Д‘н на бафчаванџије, лозари и... меанџије

  • Прочка   (7.недеље пред Велигден)  - Амкање јајце


 

Март

 


 

Април

 


 

Мај

 

  • Ѓурѓовден   - на излет у црквата св.Ѓорѓи у Речица ...

  • Спасовден - 40 дена од Велигден

  • Св.Атанасија летен - На Кале, у Требош...

  • Елемија - ‘Змије и гуштери у море’

  • Духовден - Орашкојна за мртвите и венчиња у црква