Семејни Родослови


Oвој портал од 14.ноември 2010, започна најнов и досега најколосален проект, во кој секој Тетовчанец ја надградува историјата на својата фамилија и на Тетово:
Собирање на Фамилијарните (родословни) Стебла на сите стари тетовски фамилии за прв пат на едно место и за прв пат на интернет !!!


Погледни ја листата на стари тетовски Прекари/Надимаци – меѓу кои се и Фамилијарни прекари: ОВДЕ.
Подолу се листата на Фамилии за кои веќе има направено фамилијарно стебло.

Доколку Вие и вашата Фамилија не се наоѓа подолу
тогаш вие самите потрудете се да останат и за вас, и за тетовската историја и за вашите деца. Ако вие сами не го направите - јас нема да го направам за вас.

Стеблата ги надополнувате Вие самите за вашата Фамилија. Еве како:
-    Регистрирај се на линкот кој е подолу во делот со името на твојата Фамилија (или ако твојата фамилија не е регистрира подоле, пиши ми во Коментар и ќе ти доставам Линк), а која е специјализирана страница (слична на Facebook) за правење семејни стебла (зедно со фотографии, можност за поврзување и сл.)
-    Започни со додавање на роднини (задолжително пишувај со македонски фонт на букви и внимавај да ставиш точни Имиња/Презимиња и Датуми на Раѓање/Умирање)
-    Јас истиот линк ќе го објавам овде на оваа страна

Овде е листата на градските фамилии, а фамилиите од Тетовските Села ќе бидат ставени соодветно во делот на порталов: Тетовски Села.

Подолу ќе стојат сите тетовски фамилии по азбучен ред (засега јас прво го ставив како пример дел од моето):


Изработени Фамилијарни Стебла :

Подолу е листата на покомплетни фамилијарни стебла кои содржат над 50 впишани членови. Досега вкупно 23 вакви стебла.


ЏИКОВЦИ  (Саровски)

Фамилијарното стебло мое од страна на мајка ми (и нејзин татко). Најстар регистриран член е 8 генерации наназад по име Лазо (роден околу 1770 година) кој се знае дека бил од Фамилија Џиковци. Родословот нанапред оди вака: Лазо - син му Милош – син му Саро (со три деца: Лазо, Симо и поп Диме – последниот мој прадедо).  Сите овие го носеле презимето по својот татко - Саров (Саровски) и затоа овој род уште се вика и Сароски. Од овие 3 машки деца,  денес има над 150 живи потомци и во Тетово но и иселени. Сепак, од сите нив по машка линија ова презиме останало денес само кај тетовчанецот Лазар Саровски - Марта.
Погледни Фамилијарното стебло на Џиковци: ОВДЕ
Следните се потомците на овој род кои се на Facebook (кликни на името и ќе го видиш неговиот профил):
Дарко Гавровски, Драган Гавровски, Живко Попоски, Евгенија Попоска, Виолета Поповска, Теодора Мирческа, Дамјан Мирчески, Милан Кочоски, Горан Ристовски, Лидија Бегоска, Лазар Саровски, Петар Петровски, Иван Петровски, Елена Петровска, Горан Давидовски, Teoдора Деловска, Ивона Тодоровска, Игор Закоски, Калина Наумовска,

 

БОЈАЏИЕСКИ

На 29.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Бојаџиески, за прв пат на интернет!  Во него досега има над 204 личности. Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Христина Вељановска. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај ја овде.
Погледни Фамилијарното Стебло на Бојаџиески: ОВДЕ
 

МАРТИНОВЦИ

На 18.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Мартиновци, за прв пат на интернет!  Во него досега има над 190 личности. Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Наташа Јаковчевска. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај ја овде.
 Погледни Фамилијарното Стебло на Мартиновци: ОВДЕ
 

ВЕТЕРОВЦИ

На 20 .12.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Ветеровци, за прв пат на интернет!  Во него досега има над 184 личности. Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Марија Ветероска. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај ја овде
Погледни Фамилијарното Стебло на Ветеровци: ОВДЕ
 

ШАЛТАНОВЦИ

На 16.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Шалтановци, за прв пат на интернет!  Во него досега има над 154 личности. Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Даријан Сотировски. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај го овде
Погледни Фамилијарното Стебло на Шалтановци: ОВДЕ
 

БИЗМАРКОВЦИ

На 26.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Бизмарковци, за прв пат на интернет!  Во него досега има над 135 личности. Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Николина Симовска. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај ја овде.
Погледни Фамилијарното Стебло на Бизмарковци: ОВДЕ
 

ГУЛЕВЦИ

На 15.11.2011 започна да се изработува Фамилијарното стебло на оваа стара тетовска лоза (Гуле). Во него до сега има над 120 личности. Администратор на групата е членот на оваа Фамилија - Томислав Ристоски - Гуле (контактирај го: ОВДЕ).
Погледни Фамилијарно стебло на Гулевци: ОВДЕ
 

БОШКОСКИ

На 29.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Бошкоски, за прв пат на интернет!  Во него досега има над 115 личности. Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Младен Бошкоски. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај го овде.
Погледни Фамилијарното Стебло на Бошкоски: ОВДЕ
 

БУЧКОВЦИ

На 17.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Бучковци, за прв пат на интернет!  Во него досега има над 90 личности. Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Тамара Ѓорѓевска. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај овде.
Погледни Фамилијарното Стебло на Бучковци: ОВДЕ
 

ЌЕМАНЕВЦИ

На 17.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Ќеманевци, за прв пат на интернет!  Во него досега има над 85 личности. Администратори на страницата се членовите на оваа фамилија Маја Николовска и Верица Ристовска (Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај ја ги со кликнување на нивното име)
Погледни Фамилијарното Стебло на Ќеманевци: ОВДЕ
 

ГОНЏЕВЦИ  (Закоски)

На 22.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Гонџевци, за прв пат на интернет!  Во него досега има над 75 личности. Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Владимир Закоски-Лауда. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај го овде.
Погледни Фамилијарното Стебло на Гонџевци: ОВДЕ
 

МАЈОРОВЦИ

На 16.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Мајоровци (Мајор), за прв пат на интернет!  Во него досега има над 75 личности. Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Наташа Трифуноска. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај ја овде.
Погледни Фамилијарното Стебло на Мајоровци: ОВДЕ
 

ЌЕНЗОВЦИ

На 16.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Ќензовци, за прв пат на интернет!  Во него досега има над 70 личности. Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Наташа Трифуноска. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај ја овде.
Погледни Фамилијарното Стебло на Ќензовци: ОВДЕ 
 

ПЕЈЧИНОВЦИ

На 21.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Пејчиновци, за прв пат на интернет!  Во него досега има над 65 личности. Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Јовица Пејчиновски. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај го овде.
Погледни Фамилијарното Стебло на Пејчиновци: ОВДЕ
 

ЏЕНАРИКОВЦИ

На 15.11.2011 започна да се изработува Фамилијарното стебло на оваа стара тетовска лоза (Џенарика). Во него до сега има над 65 личности. Администратор на групата е членот на оваа Фамилија - Томислав Наумовски (контактирај го: ОВДЕ).
Погледни Фамилијарно стебло на Џенариковци: ОВДЕ
    

ЦИПОВЦИ

На 22.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Циповци, за прв пат на интернет!  Во него до сега има над 60 личности. Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Мими. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај ја овде.
Погледни Фамилијарното Стебло на Циповци: ОВДЕ
     

ЛАСМАНОВЦИ

На 17.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Ласмановци, за прв пат на интернет!  Во него досега има над 55 личности. Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Марија Петровска. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај ја овде
Погледни Фамилијарното Стебло на Ласмановци: ОВДЕ
        

МОЈСИЌОВЦИ

На 21.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Мојсиќовци, за прв пат на интернет!  Во него досега има над 55 личности. Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Александар Мојсовски. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај го овде.
Погледни Фамилијарното Стебло на Мојсиќовци: ОВДЕ
  

СРЕБРЕНДИРЕК

На 22.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Сребрендирек, за прв пат на интернет!  Во него досега има над 54 личности. Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Владимир Закоски-Лауда. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај го овде.
Погледни Фамилијарното Стебло на Сребрендирек: ОВДЕ
 

АЈКОВЦИ

На 17.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Ајковци, за прв пат на интернет!  Во него досега има над 54 личности. Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Владимир Петровски. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај го овде
Погледни Фамилијарното Стебло на Ајковци: ОВДЕ
      

БУТИКОВЦИ

На 13.12.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Бутиковци, за прв пат на интернет! Во него досега има над 53 личности. Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Симон Зафироски. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај го овде.
Погледни го до каде е досега - Фамилијарното Стебло на Бутиковци: ОВДЕ
      

ТИКВАРОВЦИ

На 16.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Тикваровци, за прв пат на интернет!  Во него до сега има над 52 личности. Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Небојша Костоски. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај го овде
Погледни Фамилијарното Стебло на Тикваровци: ОВДЕ
 

СТЕРЈОСКИ

На 18.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Стерјоски, за прв пат на интернет!  Во него досега има  50 личности. Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Светлана Стерјоска. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај ја овде.
Погледни Фамилијарното Стебло на Стерјоски: ОВДЕ
  
 

Започнати и сеуште во изработка :

Подолу е листата на започнати но сеуште не-докомплетирани фамилијарни стебла, зошто содржат помалку од 50 впишани членови:ЧВАРКОВЦИ
На 15.11.2011 започна да се изработува Фамилијарното стебло на оваа стара тетовска лоза (Чварка). Во него до сега има 48 личности. Администратор на групата е членот на оваа Фамилија - Томислав Наумовски (контактирај го: овде).
Погледни Фамилијарно стебло на Чварковци: ОВДЕ
 
ГРНЧАРОВЦИ
На 23.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Грнчаровци, за прв пат на интернет!  Во него до сега има 48 личности. Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Љупка Грнчароска. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај ја овде.
Погледни го до каде е досега - Фамилијарното Стебло на Грнчаровци: ОВДЕ
  
БОШЊАКОВЦИ
На 15.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Бошњаковци, за прв пат на интернет!  Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Влатко Перовски. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај го овде
Погледни го до каде е досега - Фамилијарното Стебло на Бошњаковци: ОВДЕ
 
МИСАЈЛОВЦИ
На 16.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Мисајловци, за прв пат на интернет!  Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Владимир Мисајловски. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај го овде
Погледни го до каде е досега - Фамилијарното Стебло на Мисајловци: ОВДЕ
 
ЈОГУНОВЦИ

На 16.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Јогуновци, за прв пат на интернет!  Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Бранко Сиљаноски. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај го овде
Погледни го до каде е досега - Фамилијарното Стебло на Јогуновци: ОВДЕ
 
ЈАРМОВЦИ
На 16.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Јармовци, за прв пат на интернет!  Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Јовица Спировски. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај го овде
Погледни го до каде е досега - Фамилијарното Стебло на Јармовци: ОВДЕ
 
СИЧАНОВЦИ
На 16.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Сичановци, за прв пат на интернет!  Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Небојша Костоски. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај го овде
Погледни го до каде е досега - Фамилијарното Стебло на Сичановци: ОВДЕ
 
МРЦКОВЦИ
На 17.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Мрцковци, за прв пат на интернет!  Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Јован Коцевски. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај го овде
Погледни го до каде е досега - Фамилијарното Стебло на Мрцковци: ОВДЕ
 
ЧЕРЕНКОВЦИ
На 17.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Черенковци, за прв пат на интернет!  Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Симона Зориќ. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај ја овде
Погледни го до каде е досега - Фамилијарното Стебло на Черенковци: ОВДЕ
 
НАУМОСКИ  (Лицко)
На 18.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Наумоски (Лицко), за прв пат на интернет!  Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Наташа Наумоска. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај ја овде.
Погледни го до каде е досега - Фамилијарното Стебло на Наумоски (Лицко): ОВДЕ
 
ЧАНАКОВЦИ
На 18.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Чанаковци, за прв пат на интернет!  Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Михајло Гашевски. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај го овде.
Погледни го до каде е досега - Фамилијарното Стебло на Чанаковци: ОВДЕ
    
ОПАНОВЦИ
На 18.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Опановци, за прв пат на интернет!  Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Светлана Стерјоска. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај ја овде.
Погледни го до каде е досега - Фамилијарното Стебло на Опановци: ОВДЕ
    
РИКАЛООЈ  и  БЕЛЕДИЈА
На 21.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на овие две фамилии, за прв пат на интернет!  Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Јован Николовски. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај го овде.
Погледни го до каде е досега - Фамилијарното Стебло на Рикалоој: ОВДЕ
     
БИТАНГОВЦИ
На 21.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Битанговци, за прв пат на интернет!  Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Соња Тоиќ. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај ја овде.
Погледни го до каде е досега - Фамилијарното Стебло на Битанговци: ОВДЕ
     
ЌЕПЕВЦИ
На 21.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Ќепевци, за прв пат на интернет!  Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Перо Јовановски. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај го овде.
Погледни го до каде е досега - Фамилијарното Стебло на Ќепевци: ОВДЕ
 
ТРПЕСКИ
На 22.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Трпески (од Трпе Чуече), за прв пат на интернет!  Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Трпе Трпески. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај го овде.
Погледни го до каде е досега - Фамилијарното Стебло на Трпески: ОВДЕ
      
ТИМОСИНИ
На 22.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Тимосини, за прв пат на интернет!  Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Александар Каранфилоски. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај го овде.
Погледни го до каде е досега - Фамилијарното Стебло на Тимосини: ОВДЕ
   
ПИШМАНОВЦИ
На 22.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Пишмановци, за прв пат на интернет!  Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Буде Пишман. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај го овде.
Погледни го до каде е досега - Фамилијарното Стебло на Пишмановци: ОВДЕ
 
AЏИЈА
На 22.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Аџија, за прв пат на интернет!  Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Маја Серафимовска Стојкова. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај ја овде.
Погледни го до каде е досега - Фамилијарното Стебло на Аџија: ОВДЕ
      
ШЕМЕНКО
На 23.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Шеменкови, за прв пат на интернет!  Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Ивана Георгиевска. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај ја овде.
Погледни го до каде е досега - Фамилијарното Стебло на Шеменко: ОВДЕ
    
ПУЉОВЦИ
На 23.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Пуљовци, за прв пат на интернет!  Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Александар Николовски. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај го овде.
Погледни го до каде е досега - Фамилијарното Стебло на Пуљовци: ОВДЕ
 
ШИКЛОВЦИ
На 25.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Шикловци, за прв пат на интернет!  Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Анита Кочовска. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај ја овде.
Погледни го до каде е досега - Фамилијарното Стебло на Шикловци: ОВДЕ
      
ЧЕНКОВЦИ
На 25.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Ченковци, за прв пат на интернет!  Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Биљана Алексиќ. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај ја овде.
Погледни го до каде е досега - Фамилијарното Стебло на Ченковци: ОВДЕ
      
МАЧУРОВЦИ
На 26.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Мачуровци, за прв пат на интернет!  Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Кокица Михајловска. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај ја овде.
Погледни го до каде е досега - Фамилијарното Стебло на Мачуровци: ОВДЕ
 
ГАВРОСКИ

На 13.12.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Гавроски, за прв пат на интернет!  Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Александар Симјаноски. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај го овде.
Погледни го до каде е досега - Фамилијарното Стебло на Гавроски: ОВДЕ