Тетовчани - 20.век - МУЗИКА / БАЛЕТ / ОПЕРА


Најзначајните Тетовчани на 20.век - категорија: Музика/Балет/Опера

Категоријата е 20.век, и затоа долу се вклучени сите родени од 1875 до 1975 (сметајќи дека својот труд во 20.век го покажале од својата 25-та година па натаму)

Подолу се подредени по датум на раѓање (од најстариот до најмладиот)

ИмеЗначајноРоденПочинал
ТОДОР СКАЛОВСКИ Еден од најпознатите композитори, диригенти во Македонија. Композитор на официјалната државна химна на Р.Македонија. 1909, Тетово 2003, Скопје 
ТОМЧЕ ГРНЧАРОВСКИ Истакнат оперски пеач 1923, Тетово ?, Скопје 
ПАВЛИНА АПОСТОЛОВА Оперска и концерна певица, првенка на Операта при МНТ 1927, Тетово  
ДРАГАН БОЈАЏИЕВ Музички публицист 1930.ΙΙ.18, Тетово  1981.VIII.04, Охрид 
ОЛГА МИЛОСАВЛЕВА Балерина, кореограф, солистка, директор на Балетот при МНТ 1934, Тетово 1997, Скопје 
ИВИЦА ЗОРИЌ Хорски диригент и композитор 1948, Белград  
Showing 6 items from page Тетовчани - 20.век - МУЗИКА / БАЛЕТ / ОПЕРА sorted by Роден, Име. View more »

Showing 6 items
ИмеЗначајноРоденПочинал
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
ИмеЗначајноРоденПочинал
ТОДОР СКАЛОВСКИ Еден од најпознатите композитори, диригенти во Македонија. Композитор на официјалната државна химна на Р.Македонија. 1909, Тетово 2003, Скопје 
ТОМЧЕ ГРНЧАРОВСКИ Истакнат оперски пеач 1923, Тетово ?, Скопје 
ПАВЛИНА АПОСТОЛОВА Оперска и концерна певица, првенка на Операта при МНТ 1927, Тетово  
ДРАГАН БОЈАЏИЕВ Музички публицист 1930.ΙΙ.18, Тетово  1981.VIII.04, Охрид 
ОЛГА МИЛОСАВЛЕВА Балерина, кореограф, солистка, директор на Балетот при МНТ 1934, Тетово 1997, Скопје 
ИВИЦА ЗОРИЌ Хорски диригент и композитор 1948, Белград  
Showing 6 items
Comments