Најзначајни тетовчани - ИЛИНДЕНСКИ ПЕРИОД

ХРИСТО ЧЕРВЕНЕЛЕКОВ
Роден во Штип, живеел во Тетово.  Основоположник и прв претседател на Македонската револуционерна Организација во Тетово
Образложение:  Покрај овој основач и претседател на ВМРО за Тетово, следните лица се 7-те највидните имиња од Тетово, илинденци вклучени во ВМРО уште од основањето на œелија во Тетово во 1895. Сите долунаведени тетовчани се уапсени при ‘Тетовската провала’ во Февруари 1905 и осудени на 101 година. Некои од нив пратени во затворот ‘Куршумли ан’, други во Дијарбекир – Анадолија, а трети во пустината Фезан – Либија. По уриетот 1908 амнестирани и дел се вратиле како оронети старци, а дел своите животи ги оставиле по затворите:

ГЛИГОР МИХАЈЛОВ
Роден во Тетово
Истакнат илинденец, член на ВМРО во Тетово (види образложението погоре)

ПОП ДИМЕ САРОВ
Роден во Тетово
Истакнат илинденец, член на ВМРО во Тетово (види образложението погоре)

САНЕ РИСТОВ - ГУЛЕ
Роден во Тетово
Истакнат илинденец, член на ВМРО во Тетово (види образложението погоре)

РИСТО КОСТОВ – СИЧАН

Роден во Тетово
Истакнат илинденец, член на ВМРО во Тетово (види образложението погоре)

МИЈАИЛ МЛАДЕНОВ
Роден во Тетово
Истакнат илинденец, член на ВМРО во Тетово (види образложението погоре)

ТРПЕ КОСТОВ - АЛТИКОЛАЧ
Роден во Тетово
Истакнат илинденец, член на ВМРО во Тетово (види образложението погоре)

Comments