Најзначајни Тетовчани

Сите подолу наведени го имаат задолжено Тетово со својата лик и дело, кое е значајно и познато не само во Тетово туку оставиле траг и во македонската историја. Сите тие се родени и живееле во Тетово, а голем дел од нив и својот животен век го поминале и починале во овој град. Има и такви кои се по потекло од друг град, но оставиле траг на тетовското минато. Листата секако не завршува тука. Предложете и Вие личност која е значајна за Тетово, а оставила траг во пошироки рамки.


Содржина по категории:- Тетовчани - Илинденци

- Тетовчани на 20. ВЕК

  • Музика / Балет / Опера
  • Ликовна уметност
  • Култура / Летратура / Новинарство
  • Театар / Филм
  • Спорт
  • Наука
  • Политика
  • Градоначалници на Тетово


Извори:

- Истражување на авторот Дарко Гавровски

- енциклопедијата ‘Најзначајни личности од Македонија’, Ми-Ан, Скопје 2002

- ‘македонска Енциклопедија’, МАНУ

- други извори наведени во текстовите

Comments