Тетовскиот говор, 2020

Тетовскиот говор - 
Енциклопедиски речник и граматика на тетовскиот градски говор со етнолошки и историски осврти

Во "Тетовскиoт говор" ќе прочитате:

 • Кои се најстарите објави на народниот говор од Тетовско. Сите најстари објавени народни песни и текстови на тетовски говор.

 • Поделба на говорите во Полог, со детална мапа и анализа со споредба помеѓу 71 изоглосна црта меѓу различните типови говор

 • Детална граматика и анализа на фонетски и морфолошки карактеристики на тетовскиот градски говор

 • Прв речник на тетовскиот градски говор каде се покриени 9169 одредници

 • Одредниците во речникот се со етимологија на зборот, објаснување, фрекфенција на користење во последните 100 години и поврзаност со етнолошки и историски моменти кои се однесуваат на тој збор со вел да се начне во целоснатапоширока  културолошка смисла на зборот 

Ова дело е плод на децениско истражување на авторот на скоро 650 страни богат материјал, во голем Б5 формат (16,5 х 23,5 см) поддржан со:

 • 3  карти целосно изработени од авторот и за прв пат публикувани овде, и особено за првпат објавена карта со градските топоними во Тетово

 • Над 30 врамени текстови (text box-ови) со посебен осврт за одредени одредници

 • над 350 фотографии 

 • над 300 фусноти  со детална анализа на севкупниот материјал, но и над 2000 белешки за извори каде се споменуваат одредници.

 • посебен индекс (тематски показател) каде голем дел на одредници се групирани по теми за истражување

 • резиме на книгата на англиски јазик.

 • за издавање на книгата користени се преку6050 наслови на книги, стручна периодика, компакт дискови, интернет страни, необјавена граѓа– сите тие детално прочешлани и буквално сè што се однесува на Тетовско - е поместено во оваа книга..

Книгата е во луксузно енциклопедиско издание во боја и тврд повез

Цена:  1200 денари     НАРАЧАЈ >>





НАРАЧАЈ :

Тетовскиот говор - 
Енциклопедиски речник и граматика на тетовскиот градски говор со етнолошки и историски осврти
 • Автор: Гавровски Дарко
 • Година: Тетово, 2020
 • Карактеристики: Б5 формат / тврд повез / печатење во боја
 • Број на страни: 648
 • Број на Фотографии: над 350
 • Број на Историски карти: 3
 • Број на Фусноти: 305
 • Број на користена литература: над 600
Цена: 1200 денари      НАРАЧАЈ >>


Нарачка од Тетово и Скопје: доставата е БЕСПЛАТНА до ДОМА

Нарачка од Македонија: Испорака по пошта препорачано, на трошок на нарачателот.

Нарачка од странство: Испорака по пошта. Поштарината ја плаќа нарачателот.




Comments