купи: РАЗГЛЕДНИЦИ од Тетово

НАРАЧКИ на:
Facebook чет: https://www.facebook.com/messages/t/gavro.mkd
Facebook чет (од мобилен): https://m.me/gavro.mkd
Е-маил: darko.gavro@gmail.com

ДОСТАВА:
- Во Тетово - е БЕСЛАТНА до дома
- Надвор од Тетово - е на сметка на купецот, по пошта, препорачано

Единствен е-шопинг 
за производи и сувенири 
поврзани со Тетово. 

Купи си сувенир од Тетово !


ПОНИШТЕНИ разгледници


https://sites.google.com/site/tajnitenatetovo/te-shop/postcards/Image%20(3).jpg
НОВИ и НЕ-ИСКОРИСТЕНИ разгледници


https://sites.google.com/site/tajnitenatetovo/te-shop/postcards/Image%20%284%29.jpg?attredirects=0

Comments