Култура-Музика-Спорт

- Институции: музеј, галерија, центар на култура, биоскоп
- Културно Уметнички Друштва
- Музика - пеачи, групи, хорови
- Спорт и рекреација (стадиони, спортски центар, сали / клубови / настани / Попова Шапка
- Туризам (како да пристигнете / каде да се сместите / забава / што да посетите во 1 ден)
Comments