Територија и Општини

  Општина  Шифра  Седишете

Површина

км2

 Жители
59 Боговиње MK.VJ село Боговиње 141 28,997
12 Брвеница MK.BN село Брвеница 164 15,855
60 Гостивар MK.GT град Гостивар 375 81,042
9 Јегуновце MK.JG село Јегуновце 174 10,790
61 Маврово и Ростуша    
  MK.MR  село Ростуша 856 8,618
10 Теарце MK.TR село Теарце 137 22,454
11 Тетово MK.ET град Тетово 262 86,580
58 Врапчиште MK.VH село Врапчиште   157 25,399
2 Желино MK.ZE село Желино 201 24,390
Comments