Факти за Тетово

- географија и клима
- население и пописи
- Стопанство (Земјоделство и шумарство / индустрија)
- Територија и Општини
- Симболи (грб и знаме / празник на општината)
- Стари и нови називи на улици