Човекови Ресурси

Авторот на овој портал - Дарко Гавровски професионално се занимава со Човековите Ресурси (HR ' Human Resources) и e дипломиран Правник со постипломски студии за Менаџмент на Човекови Ресурси. Еден од првите членови на Македонската Асоцијација ан Човекови Ресурси и дописник на стручниот магазин HR Glogal. Веќе 5 години работи на раководни HR позиции, а последните години работи како Директор за Човекови Ресурси во неколку престижни македонски компаниии со над 200 вработени.

Подолу се подредени написи и видеа на авторот, поврзани со кадровската проблематика во македонските медиуми:

 

 


'Дилеми околу концептот - Бруто плата’

Напис во стручниот магазин HR Global, бр.1, март 2009:


'Архивирање на кадровската евиденција’

Напис во стручниот магазин HR Global, бр.2, април 2009:

Погледни ОВДЕ ...

 


' 7-те HR заповеди ’

Напис во стручниот магазин HR Global, бр.7, септември 2009:


Вести на ТВ КИСС

Проектот ‘Вработување на Тетовчани’ на главните вести на АТВ КИСС, 05. април 2010:

Погледни ОВДЕ ...


Вести на Алфа ТВ

Проектот ‘Вработување на Тетовчани’ на главните вести на Алфа ТВ, 22. мај 2010:

Погледни ОВДЕ ...


Билтен ‘Претприемач’ бр.8, јуни 2010

Објавено како додаток на дневниот весник ‘Нова Македонија’ 24. јуни 2010:


Успешна приказна - разговор со Дарко Гавровски 

Напис во стручниот магазин HR Global, бр.17-18, јули-август 2010:

  • tweeterIcon
  • facebookIcon
Детална прогноза
weather icon
  • макс:
  • мин:
weather icon
  • макс:
  • мин: