Југохром / Евровизија / Грепки

posted May 1, 2013, 10:41 PM by Darko Gavrovski   [ updated May 1, 2013, 10:41 PM ]
~ 18.02.2010  ~  Убави вестри од Тетово: Југохром се рестартира, Грепката на Време падна на Тетовчанец...

Пак прекрасна вест за Тетово:

Стариот Југохром кој беше затвотен во ноември и без работа остае над 1000 вработени повторно ќе проработи. Оваја фабрика носеше леб за многу фамилије од Тетовско, нарочито Јегуновце и околните села. Изграден уште 1952 тој беше продаден на Французи и го доби името Силмак. Конечно овја вторник на 16.02.2010 се продадена лицитација на Британски ЕФТ груп кој сака да инвестира, да ги врати свите вработени и да го врати Југохром у стариот сјај од 1980-тите. Убав ден за надеж на многу тетовски фамилије:
http://www.time.mk/cluster/838828719f/metal-invest-eft-e-nov-sopstvenik-na-silmak.html

2.
Пишав и лани пред евровизија, и Тетовчани ги подржаја Тетовчани што пееја: Деко, Амир, Браво Бенд, Верче...
А годинава има две полуфинални вечери, а само еден преставник од Тетово: Ристе и Браво Бенд - пема: Таа има се.
Наступуа вечерва у прва вечер у 20:15 и са 7 по ред од 14. Пола од гласојте ќе бида од жири пола од ваш СМС.
Тетовчани мора да знаа да се подржуа кој треба. Цело Тетово вечерва мора да гласа за Ристе. Зош је наше дете и зош стварно убоо пое. И после мене је најубав у Тетово!
http://mmm.com.mk/?ItemID=0E1DEE2F6DC7A14B9E09B57EFC725B27

3.
Се утепаја гребејќи цела Македонија масовно весник ‘Време’ со месеци наназад за да добија главна награда, и наградата падна кде ако не - У Тетово. Читам у дншно Време: Главната награда Црвена Шкода Фабија је изгреба А.Салиу од Тетово. Како-таќе им га зедовмо овде у Тетово. Црц.

Ваш,
Гавро
Comments