Енциклопедија ‘Тетовски Древности’

posted Apr 11, 2013, 11:03 AM by Darko Gavrovski   [ updated Apr 11, 2013, 11:04 AM ]
06.02.2009 - Излезе од печат луксузна енциклопедија за Праисторијата и Антиката на Тетовскиот крај

book imageНајстарата историја на овој крај од Праисторијата преку Антиката па сè до доаѓањето на Словените во 7.век.Најстарите наоди од тетовско кои потекнуваат од 6.100-та година пне, и за најстарите праисториски културни групи, карпеста уметност; За племето Агријани кои го населувале овој крај, сите племиња, освојувања, политичките промени; За митолошкото значење на Менадата, градот Пелагија (Полог), власта на Римјаните, сите ранохристијански базилики и почетоците на христијанството во Полог, војнички фибули, антички клучиња, стрели, монети... Приложени карти во боја со сите регистрирани археолошки наоѓалишта од праисторијата и антиката од тетовскиот крај; Посебна детална листа на секој локалитетет.

Погледни детален опис на книгата ОВДЕ . . . 

Comments