Единствен интернет портал - ‘Тајните на Тетово’

posted Apr 11, 2013, 11:08 AM by Darko Gavrovski   [ updated Apr 11, 2013, 11:16 AM ]
15.04.2009 - Портал посветен само за Тетово

На 15.04.2009 е промовиран најновиот и засега единствен портал посветен во целост на Тетово. ‘Тајните на Тетово’ е Портал на кој ќе бидат поставени историски податоци за Тетово, но и новости, слики. Доменот на портарот е www.gavro.com.mk
Comments