Тетовската Химна

Првата песна за Тетово која е на Тетовски Дијалект: ЈА ГО ЉУБИМ ТЕТОО

Многу песње има Тетоо. Тија са едни од најубаајте страоградсќи у цела Македонија. Ама нема ниедна досега у која ќе се спомиња Тетоо и је посветена баш на овја град, а ќе биде на Тетосќи дијалект и ќе остане да се пое со године.

Ја седнав и напраев таква песма. Се спомињаа и старите маала, и капиџици, јабуќе, дејчиња, па диљми и Тава Гра. Га напраев на Тетосќи дијалект за никој осим Тетовчани да неможа да га разбера. Тајно и шифровано ;)  Ако незнаа - нека науча. Бш на Тетовсќи со многу стари лафоој. Песмата је баш кафанска и остануе у уше. Иде со виолина и тамбура.

Има и датум когај је родена и когај га допраев: 26.септември 2010. Сега га пуштам и јавно. На 19. ноември 2010. поклон за Тетовчани и мое Тетоо. Да се знае од кј смо кој ќе се пое по свадбе, у плачење кој ќе се иде на гурбет, или кој ќе се враќаа Тетовчани назад од далек пут...

Кој га чу досега или рече сл’зе му потекоја или морнице му пројдоја. Праена је со многу мерак и ќејф. Ама баш од све-срце....

Пуштена на денот на Роѓенданот на Тетоо - 19.ноември 2010, како најголем поклон од мене за моето Тетоо - најубоо на свет.

Текст 

Ја Го Љубим Тетоо

Ја го љубим Тетоо, туе ми је срцево,
Когај ја сум Тетоо - на душава убоо,
Ја го љубим Тетоо.

Ја од ‘Саат Маало’
*), Ти од ‘Поток Маало’*),
Ама, чим ми даде ишарет1), ја ќе дојдем навечер,
Да ти поем дејче подпенџер.

Низ капиџик побегни, на ќушето дојдими
Очи ја да исплакнем, многу да те исцунем
2),
Да ми пројде мерак за тебе.

На пазар ќе идем ја, право ‘Горна Чаршија’
*),
Да ти купим кадифе, турско злато прстењче,
Да те верим тебе за мене.

Низ ‘Два Бреста’
*) рашетав, малу накај ‘Певчина’*),
По бавчете јабуќе, на чардаци сардуње
3),
Теферич
4) си праевте.

У петок ќе дојдем ја, да ми праеш Тава Гра,
Една тава – два сомуна
5), Горко кафе – слатко од дуња,
Како Паша да ме пречекаш.

Најубаај дејчиња има само овдека,
Алалије6) на руќете, црвенило на бузете7),
Дотерани ида свегдека
8).

Кој го нејќе Тетоо, да пукне од к‘сканлок
9),
За еден Стамбол – два Солуна, не го даам Тетоо,
Ја го љубим Тетоо.

Ја го љубим мое Тетоо.Објаснувања на помалку познати зборови од тетовскиот дијалект:

*) Назив на старо Тетовско маало;
1) Ишарет - знак даден со очите, намигнување;
2) Исцунем - избакнам. Цунуење = Бакнување, Целување;
3) Сардуње - Сардела, вид саксиско цвеќе;
4) Теферич - Уживање на отворено, излет;
5) Сомун - Погача леб;
6) Алалије - алки, украс за на раце;
7) Бузе - усни;
8) Свегдека - секаде;
9) К‘сканлок - љубомора, завист.Изработка и авторство

Автор, текст, музика и изведба: Дарко Гавровски - Гавро

Аранжнам: Гоце Симоноски и Јован Василевски

Снимено во студио на Гоце Симоноски: ‘Супернова’ - Тетово

Виолина: Глигор Кондовски

Времетраење: 03:21

За роденденот на Тетово, 19.11.2010

ДАНЛОДИРАЈ

Слободно преземи ја (данлодирај ја) песната со кликнување на следниов линк:

Данлодирај ја песната овде:

Ја Го Љубим Тетоо

Акорди за Гитара

Акордите се истите за секоја строфа, како и во првава:

Почеток: Gm

E||----------------------|-----------------------|
B||-------3---------3---|------3---------3-----|
G||-------3---------3---|------3---------3-----|
D||----------------------|-----------------------|
A||------------5---------|------------5---------|
E||--3-------------------|--3-------------------|


Gm F A#
Ја го љубим Тетоо, туе ми је срцево,
Cm Gm
Когај ја сум Тетоо - на душава убоо,
D
Ја го љубим Тетоо.