Тетово - пред и потоа !


Започнуваме ексклузивен проект, кој никогаш не е направен досега: 

Старите Тетовски слики, се обидов да ги сликам токму од истото место од кое ги сликеле старите фотографи... 

Тетово: --- НЕКОГАШ И СЕГА !  --- ПРЕД и ПОТОА !  --- Од местото каде стоеше стариот фотограф !

Помини преку сликата лево-десно, за да ги видиш 2 слоја слики од исто место сликани: и старата и новата...

Следат уште слики...

Тетовскиот Плоштад


Старите и Нови Количиња на Плоштад

Плоштад (види ги контурите на Планината)

Плоштадот со коли

Ресторан Ловец (сега ПроКредит)

  


По Тетовските УлициКараѓорѓева vs. Илинденска пред Тинекс