Луѓе и настани

1912-18 - Војни: балканските и 1.светска


Okolina

1919-1950 - ФК Љуботен (почетоци)


ljuboten

1972 - ТИТО во посета на Тетово


https://sites.google.com/site/tajnitenatetovo/galerija/fotografii/nastani/1972_506_163.jpg

1979 - Поплавата на река Пења


Nastani

1993-99 - UNPROFOR и UNPREDEP во Тетово


УНПРОФОР и УНПРЕДЕП во Тетово

2015.авг.03 - Поплавата на река Пења


Nastani- Музички Живот и Хорови


https://sites.google.com/site/tajnitenatetovo/galerija/fotografii/nastani/38507651536_c6a9ed83bf_z.jpg

- Пожарникарството


https://sites.google.com/site/tajnitenatetovo/galerija/fotografii/nastani/2.jpg

- Маскирање за Бадник


Адетот за Бадник и Маскирањето