Луѓе и настани

1912-18 - Војни: балканските и 1.светска


Okolina

1919-1950 - ФК Љуботен (почетоци)


ljuboten

1972 - ТИТО во посета на Тетово


https://sites.google.com/site/tajnitenatetovo/galerija/fotografii/nastani/1972_506_163.jpg

1979.мај - Тетово на 'Игри без Граници'


https://sites.google.com/site/tajnitenatetovo/galerija/fotografii/nastani/1a.%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5.jpg

1979.ноем. - Поплавата на река Пења


Nastani

1993-99 - UNPROFOR и UNPREDEP во Тетово


УНПРОФОР и УНПРЕДЕП во Тетово

2015.авг. - Поплавата на река Пења


Nastani

  


- Музички Живот и Хорови


https://sites.google.com/site/tajnitenatetovo/galerija/fotografii/nastani/38507651536_c6a9ed83bf_z.jpg

- Пожарникарството


https://sites.google.com/site/tajnitenatetovo/galerija/fotografii/nastani/2.jpg

- Маскирање за Бадник


Адетот за Бадник и Маскирањето