Слики од Старо Тетово

до 1945 - Најстари Слики од Градот


Razno1965 - 1985 - Тетово во боја


1965-1990


1945 - 1965 - Тетово по војната


https://sites.google.com/site/tajnitenatetovo/galerija/fotografii/do1945/19818671462_c162d99736_z.jpgпо 1985 - Тетово кое веќе го нема


Nastani

Слики од Тетово во стари книги


Тетово низ слики од Стари Книги
Comments