Новински Исечоци за Тетово

gavro.com.mk - започна грандиозен проект наречен ДТН - Дигитализација на Тетовското Наследство, во кој целта е да се стават на располагање што повеќе пишани историски извори за Тетово. Дел од нив се и комплетот на Весници и Новински исечоци во кои се споменува Тетово.

Целта е да се овозможи пристап до овие податоци за сите идни истражувачи и историчари.

Содржина на колекции од новински исечоци:

збирки: Тетово во весници на Анлиски јазик

збирки: Тетово во Македонски весници

  • 1990-ти години - 1996. , 1997. , 1998. , 1999. Comments